Țara Nerei - Descriere Ținut

Țara-Nerei

blog

Descriere tinut

În partea de sud-vest a României, mai exact în sudul munţilor Banatului, în judeţul Caraş Severin se
desfăşoară Valea Almăjului sau depresiunea Bozovici, numită în zorii Evului Mediu “Ţara Almăjului”
fiind un bazin înconjurat în toate părţile de munţi împăduriţi cu lăţimea medie de 50 de km, având
culmi nu prea înalte. Aşezată în sudul Banatului românesc, între Semenic şi Munţii Almăjului, care o
separă de Dunăre, depresiunea,  izolată de restul ţării, este considerată de geografi drept una dintre
cele mai tipice din Carpaţi.

Această regiune de tip “ţară” se suprapune din punct de vedere orografic, depresiunii intramontane a
Bozoviciului.

De formă elipsoidală, cu o orientare de la nord-est la sud-vest, zona strabătută de râul Niergăni (al
cărui nume oficial este Nera) adăposteşte câteva unicate: Cheile Nerei, care sunt cele mai lungi şi mai
spectaculoase din ţară, Cheile Minişului prin care se face legătura cu Oraviţa, Cheile Rudăricii –
Rezervaţia mulinologică de la Rudăria sau Eftimie Murgu fiind cea mai mare rezervaţie de acest fel din
sud-estul Europei (în anul 1894 în Almăj erau 339 de mori). Demnă de o oarecare importanţă este şi
Rezervaţia arheologică de la Grădişte, din hotarul comunei Dalboşeţ, care poate avea, alături de
celelalte unicate, valenţe turistice (Dolangă, 2000).

Din punct de vedere al poziţiei fizico-geografice, Valea Almăjului  este o depresiune intramontană,
situată în mijlocul Munţilor Banatului, încadrată de lanţul muntos al Aninei în vest şi nord-vest,  Munţii
Locvei în sud-vest, Munţii Almăjului la sud, Munţii Semenic la nord. La est, depresiunea este încadrată
de câteva înălţimi din Munţii Almăjului: Dealul Carsa 1152m, Dealul Cherbezul 1102m, Dealul
Vrapşioanea 934m - situat pe teritoriul localităţii Rudăria, şi Capul Grobanului 1104m. Tot aici întâlnim
cel mai înalt vârf din Munţii Almăjului - Svinecea Mare (1224m).

Depresiunea intramontană a Nerei este străjuită aşadar de Munţii Semenic, Munţii Aninei şi Munţii
Almăjului, aceste masive muntoase funcţionând ca adevărate limite naturale extrem de stabile în timp.

În ceea ce priveşte aşezările, structura ierarhică a acestui sistem rural este alcătuită din cătune, sate
şi sate reşedinţă de comună. Aici se întâlnesc 16 sate de tip adunat sau de tip alungit (sate-drum,
sate-vale) şi mai puţin de tip risipit. Acestea sunt: Bănia, Borlovenii-Noi (Breazova), Borlovenii-Vechi,
Bozovici, Dalboşeţ, Gârbovăţ, Lăpuşnicul-Mare, Moceriş, Pătaş, Prigor, Prilipeţ, Putna, Ravensca,
Rudăria (Eftimie Murgu), Şopotul-Nou (Buceaua), Şopotul-Vechi.

Satele din Almăj au o populaţie mai numeroasă decât cătunele şi sunt reprezentate de următoarele
localităţi: Gârbovăţ, Şopotul Vechi, Prilipeţ, Moceriş, Borlovenii Vechi, Borlovenii Noi, Putna, Pătaş,
Ravenska, Stancilova. În categoria reşedinţelor de comună se înscriu următoarele sate: Bănia, Şopotul
Nou, Prigor, Eftimie Murgu, Dalboşeţ, Lăpuşnicul Mare şi Bozovici, cea din urmă având cel mai
important rol politico-economic şi administrativ în cadrul sistemului teritorial studiat.

În prezent, Bozovici continuă să rămână centrul social-economic şi cultural al întregului ţinut al
Almăjului, reprezentând cel mai important punct de tranzit pentru turiştii dornici să efectueze excursii,
atât în regiunea Almăjului, cât şi în Munţii Banatului propriu-zişi, existând acces nemijlocit spre munţii
Almăjului, Locvei, Semenic şi Aninei, inclusiv în Cheile Nerei.

În  Almăj  se poate ajunge numai pe căi rutiere, dinspre Moldova Nouă, din Defileul Dunării (prin
Cărbunari), dinspre Anina sau Oraviţa (pe Valea Minişului) şi dinspre Iablaniţa, din Culoarul Timiş-Cerna
(prin Pârvova).

Prin poziţia sa geografică în sudul Banatului Românesc, la poalele munţilor care fac parte din grupa
Carpaţilor Occidentali, Depresiunea Almăjului sau este una dintre cele mai frumoase din ţară,
frumuseţe care este dată nu în ultimul rând şi de conservarea  elementelor culturale, istorice şi uman
geografice prezente aici în mirifica Ţară a Nerei.

STIRI

Sâmbătă, 26 martie 2011, un sobor de arhierei au săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în centrul civic al parohiei Bozovici... mai mult

Bozovici, 26 martie 2011
Publicat de Caius Goșa

Manifestările prilejuite de sărbatorirea a 15 ani de la apariţia revistei ”Almăjul”, prima publicaţie din istoria ţinutului, s-au desfășurat vineri, 25.03.2011 în... mai mult

Bozovici, 25 martie 2011
Publicat de Caius Goșa

Sâmbătă, 26 martie 2011, un sobor de arhierei au săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în centrul civic al parohiei Bozovici... mai mult

Bozovici, 26 martie 2011
Publicat de Caius Goșa

Manifestările prilejuite de sărbatorirea a 15 ani de la apariţia revistei ”Almăjul”, prima publicaţie din istoria ţinutului, s-au desfășurat vineri, 25.03.2011 în... mai mult

Bozovici, 25 martie 2011
Publicat de Caius Goșa

VIZITATORII NOSTRI

Vizitati blogul nostru!

Vă mulțumim pentru interesul acordat și vă așteptăm cu interes pe blog-ul nostru oficial, acolo unde puteți regăsi informații proaspete și noutăți legate de asociația noastră, de mediul înconjurător și de locurile pe care le promovăm cu atâta pasiune.

Vizitați blog-ul nostru oficial acum!

REDIRECTIONEAZA 2%

Sprijiniți acțiunile asociației direcționând 2% din impozitul dumneavoastră pe venit! Dați click aici pentru a descărca și completa formularul 230